Algemene voorwaarden

1. Algemene bepalingen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingen en transacties tussen Five City Spa en cliënten die hiermee akkoord zijn gegaan. Beiden B.V.’s zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Utrecht. Aan een verwijzing door de cliënt naar eigen of andere algemene voorwaarden komt geen werking toe, tenzij de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk door Five City Spa is aanvaard.

2. Inspanningen

Five City Spa zal de behandelingen naar haar beste inzicht en vermogen uitvoeren, op grond van de huidige wetenschap. Daarnaast zal Five City Spa haar cliënten inlichten over financiële consequenties van behandelingen evenals eventuele wijzigingen of aanvullingen van de behandelingen.

3. Reserveringen en annuleringen

Five City Spa maakt gebruik van een geautomatiseerd reservering, -bevestiging -en herinneringssysteem. Mocht de afspraak door welke reden dan ook niet door kunnen gaan, moet dit uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de afspraak schriftelijk of telefonisch worden doorgegeven aan Five City Spa. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Five City Spa de afgesproken behandeling voor 100% aan de cliënt in rekening brengen. Als de cliënt later dan de afgesproken tijd bij Five City Spa aankomt, mag Five City Spa de behandeling inkorten en wijzigt het tarief niet.

4. Prijzen en betalingen

Five City Spa vermeldt alle prijzen van de behandelingen op haar website en in de spa. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Betalingen geschieden vooraf op het online boekingssysteem per IDEAL, Credit Card, Gift Voucher of Frequent Fiver Card.

5. Persoonlijke gegevens en privacy

De cliënt voorziet Five City Spa voorafgaand aan de eerste behandeling van een aantal persoonlijke gegevens die noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Five City Spa behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De spa zal de gegevens van de cliënt niet verstrekken, verkopen of verhuren aan derden.

6. Aansprakelijkheid

Five City Spa is niet aansprakelijk voor schade, ontstaan door onjuiste en/of onvolledige informatie verstrekt door de cliënt over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Five City Spa is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van behandelingen op een zwangerschap. Five City Spa is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen.

7. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling dient dit direct na de behandeling kenbaar gemaakt te worden bij de receptioniste – of indien afwezig – binnen 24 uur per mail. Five City Spa zal een passende oplossing aanbieden.

Indien de cliënt een klacht heeft over een product, dient dit binnen 1 week na aankoop kenbaar gemaakt te worden per telefoon of mail. Five City Spa zal een passende oplossing aanbieden.

8. Recht

Op elke overeenkomst tussen Five City Spa en haar cliënten is Nederlands recht van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht.

Five City Spa Utrecht
BTW Nummer: NL8580.39.060.B01
KVK Nummer: 69853827

Five City Spa Amsterdam
BTW Nummer: 8587.03.130.B.01
KVK Nummer: 71407294